In developing countries every five seconds one person goes blind, every minute one child.

Převod na účet

Pokud se rozhodnete podpořit naše projekty, můžete zaslat finanční obnos na číslo účtu veřejné sbírky:

Číslo účtu veřejné sbírky:

633 633 633 / 2700

IBAN: CZ56 2700 0000 0006 3363 3633

Veřejná sbírka byla povolena Magistrátem hlavního města Prahy
(č.j. S-MHMP/402767/2011)

Provozní účet SVĚTLA PRO SVĚT:

1002 582 504/2700

IBAN: CZ15 2700 0000 0010 0258 2504

 

O dar, který nám poskytnete, si můžete snížit daňový základ.


Jazykové mutace: {LNG: 'lang-cs/layout'}"> {LNG: 'lang-en/layout'}">