Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zemětřesení v Nepálu

Deepak Raj Sapkota z naší partnerské organizace Karuna FoundationNepál byl a je jednou z našich cílových zemí, kde jsme již v uplynulých letech podporovali péči o lidi s postižením a jejich inklusi do společnosti. Naším místním partnerem v oblasti je Karuna Foundation, jejíž hlavní náplní je právě péče o lidi s postižením. Po dvou ničivých zemětřeseních, které v uplynulém měsíci otřáslo Nepálem, se na nás Karuna Foundation obrátila s žádostí o pomoc. Přestože v oblasti působí mnoho humanitárních organizací, chybí specialista se znalostí problematiky osob s postižením a jejich potřeb.

Po jakékoli živelné katastrofě v rozsahu, jako se stalo v Nepálu, se situace lidí s postižením výrazně zhoršuje – zdravotnická péče je v troskách, lidé s postižením se nejsou schopni sami dostat na místo, kde by se jim dostalo ošetření, nejsou schopni si dojít pro dodávky vody, jídla či celt nebo si sami znovu postavit obydlí. Pomoc zvenku se k nim dostává až jako k posledním, pokud vůbec.

Následkem katastrofy samotné se prudce zvyšuje počet postižených v dané zemi (amputace končetin, apod.). V situacích humanitární katastrofy obvykle nefungují obvyklé následné služby po ukončení první lékařské pomoci – pacient je propuštěn z nemocnice bez další péče, ačkoli zůstal bez přístřeší, bez rodiny apod.

Pomoci můžete převodem na účet č. 100 258 25 04/2700 s poznámkou: Nepál

Při pomoci v Nepálu můžeme uplatnit zkušenosti z minulých let, které jsme získali na Haiti a na Filipínách.

Haiti

V roce 2010 došlo k silnému zemětřesení na Haiti, které rozvrátilo téměř celou zemi. SVĚTLO PRO SVĚT  pomohlo obnovit Univerzitní nemocnici v Port-au-Prince, která hrála zásadní roli v péči o nevidomé, zrakově a sluchově postižené v oblasti. Také jsme podpořili program následné péče o ty, kteří zůstali postižení po vyproštění z trosek a ukončení lékařské péče.

 

Filipíny

V roce 2013 postihl Filipíny nejsilnější tajfun, který byl na pevnině naměřen – tajfun Hayain. Při procesu obnovy země se SVĚTLO PRO SVĚT podílelo na zajištění péče o ohrožené skupiny obyvatel (lidé s postižením, senioři, neúplné rodiny), obnově domů pro osoby s postižením a obnově inkluzivních škol.

V odlehlých částech Nepálu teprve teď přichází první pomoc. Foto: REUTERS / Athit Perawongmetha

V odlehlých částech Nepálu teprve teď přichází první pomoc. Foto: REUTERS / Athit Perawongmetha:


Jazykové mutace: cs"> en">