Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

Etiopie

Etiopská vesnice - foto: Vladislav VeselýEtiopie je desátá největší africká země a třetí největší v počtu obyvatel. Jedná se o zemi s různorodým náboženským i etnickým složením. Zhruba 42 % obyvatel se hlásí ke křesťanství (etiopská ortodoxní církev), 48 % k sunnitskému islámu, 6 % zabírají vyznavači ostatní křesťanské církve a 4 % tradiční africká náboženství (animismus). Ústava z roku 1994 zakotvuje rozdělení země na 9 spolkových států a 2 statutární města. Tyto státy se dále dělí na okresy (woreda) a obce (kebele). Hospodářství je orientováno převážně na zemědělskou výrobu, která zaměstnává kolem 85 % obyvatel a představuje 42,1 % HDP. Etiopie je jednou z nejchudších zemí světa a je velmi silně závislá na zahraniční rozvojové a humanitární pomoci. Přibližně 78 % Etiopanů má příjem nižší než 2 USD/ den.

Etiopie oblast Butajira

V Etiopii žije 1,2 milionů nevidomých lidí a cca každý šestý Etiopan trpí očním onemocněním. Přitom u 87 % případů je možné oslepnutí předejít použitím jednoduchých prostředků.

Měřeno indexem lidské chudoby je Etiopie čtvrtou nejchudších zemí a měříme-li chudobu možností rozvoje jednotlivce (tedy indexem lidského rozvoje) země se dlouhodobě umisťuje v poslední desítce. Rozvojové indikátory jsou tak v Etiopii výrazně pod průměrem již tak velmi chudé subsaharské Afriky.

Chudoba, spolu s omezeným přístupem k lékařské péči, pitné vodě, vzdělání a informacím o hygieně způsobuje, že je v zemi častější výskyt lidí s různými druhy fyzických či mentálních postižení. Tito lidé zpravidla patří mezi ty nejchudší a navíc leckdy žijí na naprostém společenském dně.

Etiopie oblast ButajiraNejčastějším zrakovým onemocněním v Etiopii je šedý zákal a trachom. V Etiopii je trachomem infikováno 9 milionů dětí. Vzniku trachomu je možné poměrně jednoduše předcházet zlepšením hygienických podmínek a preventivním podáním léčiv. V pokročilejších stadiích nemoci je třeba pravidelně podávat antibiotika nebo provádět operace.

Podporované projekty

Pomáháme místním partnerským organizacím, které se zabývají prevencí a léčbou zrakově postižených, prevencí a nápravou dalších typů postižení, výrobou a distribucí fyzioterapeutických pomůcek, systematickou prací s lidmi s postižením a komunitami, ve kterých lidé s postižením žijí. Projekty jsou zaměřeny jak na prevenci, tak i na odstraňování následků. Program v Etiopii usiluje o:

  • zdvojnásobení počtu očních lékařů
  • vyšší počet zdravotnického personálu
  • otevření specializovaných vzdělávacích zařízení mimo hlavní město Addis Abeba
  • nové oční kliniky ve vesnických oblastech

Klademe velký důraz na rozšíření přístupu ke zdravotní péči do rurálních oblastí Etiopie. Např. z 80 očních lékařů, kteří v Etiopii působí, pracuje 70 % v Addis Abebě.

Výsledky

Za naši pětiletou podporu projektů v Etiopii jsme ve spolupráci s LIGHT FOR THE WORLD v období let 2007 - 2011 provedli:

  • 236.553 vyšetření,
  • 25.100 očních operací,
  • z toho 10.941 operací šedého zákalu.

Etiopie

Rozloha: 1 133 380 km²*
Počet obyvatel: 88 mil*
Hlavní město: Addis Abeba
Státní zřízení: federativní republika
HDP na osobu: 330 USD*
Index lidského rozvoje: 174. místo ze 187 zemí**
Dětská úmrtnost: 104/1000*
Průměrný věk dožití: 50 let**
Negramotnost: 70,2%**
Počet očních lékařů: 1/850 000 obyvatel****
Podíl nevidomých: 1,6% (z celkového počtu obyvatel)***

(*The World Almanac and Book of Facts 2012)
(**Human Development Report 2011, UNDP)
(***Ministerstvo zdravotnictví/Etiopie, 2006)
(****Interní zdroj)

Zithromax

 

Etiopie oblast Butajira Etiopie oblast Butajira
Etiopie - Foto: Filip Zoubek Etiopie - Foto: Martin Filipec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jazykové mutace: cs"> en">