Každých pět vteřin v rozvojovém světe oslepne jeden člověk, každou minutu jedno dítě.
Přejít na: Obsah | Levý blok | Konec stránky

JAK POMÁHÁME

Prevence a odstraňovaní slepoty

Hlavním cílem našich aktivit je zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro nevidomé, zrakově postižené a osoby, kterým zrakové postižení hrozí, a to následujícími způsoby:

 • podporou místního zdravotnictví
 • znásobením počtu očních lékařů
 • zvýšením počtu zdravotnického personálu
 • otevřením specializovaných vzdělávacích zařízení mimo hlavní města
 • zřízením nových očních klinik ve vesnických oblastech.

Důraz klademe na:

 • na dlouhodobou udržitelnost projektů s možností kompletního přechodu do rukou místních partnerů
 • poskytování včasné pomoci na místě, stejně tak prevence a následné rehabilitace
 • napojení na již existující struktury.

Přispíváme svou činností k boji proti chudobě:

 • umožňujeme přístup k adekvátní lékařské péči
 • podporujeme vybudování fungujících sociálních a zdravotnických systémů v partnerských zemích
 • klademe důraz na dlouhodobé zlepšení šancí a životních podmínek
 • informujeme veřejnost o problémech osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích
 • zasazujeme se o práva osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni.

Slepota a postižení způsobují chudobu

Chudoba, spolu s omezeným přístupem k lékařské péči, pitné vodě, vzdělání a informacím o hygieně způsobuje v rozvojových zemích častější výskyt lidí s různými druhy fyzických či mentálních postižení. Tito lidé zpravidla patří mezi ty nejchudší a navíc leckdy žijí nejen v naprosté chudobě, ale také na naprostém společenském dně.

Postižení v rozvojových zemích nejčastěji vzniká v důsledku:

 • nedostatku čisté vody a špatné hygieny
 • podvýživy
 • nedostupné lékařské péči
 • nedostatku informací o možnostech předcházení či léčení nemocí vedoucích k postižení
 • přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů.

 


Jazykové mutace: cs"> en">